11. 04. 2017Tenisové turnaje SENIOROV

6. 5. 2017 Letné regionálne Majstrovstvá ZsTZ (HSC Piešťany)  
13. 5. 2017
Letné regionálne Majstrovstvá BTZ (Ba), SsTZ (Ladomerská Vieska), VsTZ (Levoča)
20. 5. 2017
 LTK Liptovský Mikuláš. Prihlášky a viac informácií...
25. 6. 2017 UPJŠ Košice. Prihlášky a viac informácií...
30. 6. 2017 Letné MSR (HSC Piešťany), rozpis, prihlasovanie bude sprístupnené v mesiaci jún