17. 03. 2012NOVINKA - skupinový rebríček

ZASPORTUJ SI OPEN sprístupnilo v rámci svojho portálu NOVINKU, ktorá iste poteší všetkých rekreačných tenistov, ktorí majú chuť aktívnejšie súťažiť o rebríčkové umiestnenie predovšetkým s hráčmi VO SVOJOM OKOLÍ.


Pripravili sme pre vás NOVÚ verziu ONLINE skupinových rebríčkov pod názvom SKUPINY.

Idea týchto rebríčkov vychádza z obľúbených tenisových klubových rebríčkov a je aplikovateľná aj na bedminton či squash. Fungovanie rebríčkov sa riadi určitými pevne stanovenými zásadami, ktoré automaticky zabezpečuje systém avšak základy fungovania skupiny (veková kategória, disciplína, výber členov príslušnej skupiny, spôsob hry, atď.) si určuje zakladateľ skupiny, ktorý sa automaticky stáva aj správcom skupiny, čím získava určité administrátorské práva.
Zakladateľom skupiny môže byť ktokoľvek, kto má aktivovaný daný šport a rád by vyzval hráčov vo svojom okolí k pravidelnejšiemu stretávaniu sa a meraniu si síl. Pri počiatočnom zakladaní skupiny môže z prihlásených hráčov zakladateľ vytvoriť ľubovoľné poradie hráčov. Po potvrdení poradia schválených hráčov systém považuje skupinu za aktívnu a ďalších hráčov môže zakladateľ doplniť už len na koniec aktuálneho rebríčka, pri rešpektovaní vopred stanoveného maximálneho počtu hráčov v skupine. Skupina nemusí byť plne obsadená, aby ju zakladateľ mohol spraviť aktívnou. Skupina následne funguje podľa nasledovných pevne stanovených podmienok:
- hráči sa môžu navzájom vyzývať v zmysle pyramídy (systém automaticky ponúka hráčovi na výzvu len tých hráčov, ktorých môže zo svojej pozície vyzvať)
- hráč môže mať aktivovanú vždy len jednu výzvu
- až po zapísaní výsledku sa mu sprístupní ďalšie vyzývanie hráčov v skupine
- ak hráč - vyzývateľ zvíťazí nad vyzvaným hráčom, posunie sa na jeho miesto v rebríčku a hráč, ktorého porazil, je o jedno miesto nižšie a všetci hráči pod ním sa prečíslujú
- ak hráč - vyzývateľ prehrá, nič sa v rebríčku nemení
- zápas zapísaný cez skupinu bude mať označenie skupiny a bude sa zarátavať aj do celkového ratingu hráča ako všetky ostatné zápasy
- zakladateľ ako správca skupiny, môže stornovať výzvu, ak niekto blokuje ostatných
- zakladateľ môže neaktívneho hráča vyradiť zo skupiny a poradie sa automaticky prečísluje
- ak sa uvoľní miesto, zakladateľ môže doplniť skupinu, ale len na posledné miesto a hráč sa sám musí odohraním zápasov prebojovať v rebríčku vyššie.
- členovia skupiny si môžu v rámci skupiny posielať hromadné správy a tým podporiť komunikáciu a fungovanie danej skupiny.

 

Ako vytvoriť SKUPINU a stať sa jej členom:
- Zakladateľ v rámci sekcie SKUPINY po kliknutí „Pridať skupinu“ zadá zásady fungovania jeho skupiny ako názov skupiny, mesto fungovania skupiny, základné informácie o skupine (veková kategória, pohlavie, spôsob hry, atď.), maximálny počet účastníkov a disciplínu (2-hra, 4-hra, mix).
- Následne klikne na „Zápis skupiny“, čím odošle žiadosť o zverejnenie informácií o novozaloženej skupine. Hneď ako administrátor (STZ) skupinu sprístupní verejnosti, zakladateľ dostane správu na e-mail a môže po prihlásení sa na portál skupinu spravovať.
- Po zverejnení skupiny sa záujemcovia môžu prihlasovať, pričom o každej novej prihláške, t.j. žiadosti o zaradenie do skupiny, bude zakladateľ informovaný e-mailom. Zakladateľ rozhodne o tom kto z hráčov bude zaradený do skupiny, t.j. iba ak zakladateľ prihlášku v systéme schváli stane sa záujemca členom tejto skupiny.

Veríme, že aj táto novinka prispeje k lepšiemu fungovaniu portálu, a že si ZASPORTUJ SI OPEN nájde svoju stálu a aktívnu hráčsku klientelu pre prospech všetkých športuchtivých ľudí.

 

Prečo sme pristúpili k symbolickému spoplatneniu portálu:
Bohužiaľ máme na tomto portáli zaregistrovaných aj veľa tzv. „mŕtvych duší“, čo samozrejme komplikuje samotné vyzývanie a vyhľadávanie zodpovedajúcich sparingpartnerov. Preto všetky dôležité informácie a funkcie systému (vyzývanie súperov, prihlasovanie na turnaje, vytváranie skupín, zasielanie správ...) sú sprístupnené len aktívnym užívateľom, t.j. členom portálu so zaplateným ročným poplatkom 3,- € za aktivovaný šport. Aktuálnu platnosť vašej registrácie ku konkrétnemu športu ako aj platobné údaje potrebné k obnove nájdete po prihlásení vo svojom PROFILE v sekcii: AKTIVÁCIA ŠPORTU.
Ak ste teda fanúšikom ZASPORTUJSIOPEN.sk, tak zaplatením SYMBOLICKÉHO poplatku pomôžete aj vy udržať fungovanie tohto portálu...

UPOZORNENIE:
Hráči registrovaní v STZ majú tenis automaticky aktivovaný počas platnosti registrácie, ak si pri registrácii korektne zaznačili, že sú hráčmi STZ. V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na info@zasportujsiopen.sk alebo na telefónnom čísle športovo-technického úseku STZ 02/ 492 09 886.