Etické pravidlá serveru

 1. Server ZasportujSiOpen.sk slúži k on-line vyzývaniu a dojednávaniu športových stretnutí medzi rekreačnými športovcami, evidencii a zverejňovaniu ich výsledkov, k diskusii o športových témach, atď.
   
 2. Všetko v serveri ZasportujSiOpen.sk je založené na báze dobrovoľnosti, ak užívateľ nechce nemusí prijať výzvu iného užívateľa, ale je slušné aspoň odpovedať na výzvu a v prípade potvrdenia výzvy vyvinúť maximálne úsilie k dodržaniu termínov dohodnutých prostredníctvom tohto servera
   
 3. Server ZasportujSiOpen.sk definuje len základné pravidlá potrebné pre započítavanie výsledkov a zostavovanie rebríčka, všetky náležitosti ohľadom samotného stretnutia sú výsostne na vzájomnej dohode užívateľov.
   
 4. V prípade blokovania započítateľných výsledkov sa užívateľ môže dostať na čiernu listinu serveru ZasportujSiOpen.sk, pričom opakované porušovanie pravidiel môže viesť k dočasnému alebo trvalému zablokovaniu prístupu užívateľa.
   
 5. Užívateľ môže používať server ZasportujSiOpen.sk len k aktivitám, ktoré sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a predovšetkým nie sú v rozpore s Listinou základných práv a slobôd. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zablokovať ktorémukoľvek užívateľovi prístup do jednotlivých častí serveru ZasportujSiOpen.sk a odstrániť akékoľvek správy zverejnené v rámci tejto služby ktorýmkoľvek užívateľom v prípade, ak porušuje tieto Etické pravidlá serveru.
   
 6. Pre server ZasportujSiOpen.sk platí, že v prípade záujmu využívania jeho diskusných častí je užívateľ povinný sa zaregistrovať zadaním mena svojho užívateľského účtu (e-mailovej adresy) a prístupového hesla. Užívateľ potvrdením svojej registrácie dáva súhlas k tomu, aby ostatným užívateľom boli sprístupnené všetky jeho zapísané odohrané zápasy a nasledovné osobné údaje z registrácie: Priezvisko a meno, ročník narodenia, pohlavie a mesto v ktorom pôsobí. Ďalšie osobné údaje, napr. mobil, e-mail môže užívateľ zverejniť alebo skryť podľa vlastného uváženia.