15. 11. 2018PLÁŽOVÝ tenis - informácie o registrácii

Slovenský tenisový zväz počnúc sezónou 2018 oficiálne zastrešuje i plážový tenis na Slovensku - aktuálna termínová listina STZ v PLÁŽOVOM tenise pre sezónu 2019. Turnaje budeme priebežne sprístupňovať na prihlasovanie (cca mesiac pred ich začiatkom). UPOZORNENIE:


Turnajov v plážovom tenise organizovaných pod hlavičkou STZ sa môžu zúčastniť iba hráči registrovaní v STZ (viac informácií) a prihlásení na turnaj cez www.zasportujsiopen.sk
 
Odporúčaná postupnosť krokov:
 
1/ Hráč zažiada o registráciu v STZ, zaslaním vyplneného formulára "Žiadosť o individuálnu registráciu", v ktorej zaznačí ÁNO v kolónke "Mám záujem zúčastňovať sa aj turnajov v plážovom tenise"

2/ športovo-technický úsek STZ na základe spárovania žiadosti s úhradou poplatku, vytvorí hráčovi okrem registrácie v STZ aj profil v systéme zasportujsiopen.sk, cez ktorý sa hráči prihlasujú na turnaje v plážovom tenise

3/ ak už hráč mal vytvorený profil v tomto systéme, STZ mu aktualizuje, resp. prepojí sekciu plážový tenis s registráciou v STZ

4/ platnosť registrácie hráča STZ sa v tomto systéme následne aktualizuje ihneď po prihlásení hráča do svojho profilu v sekciách Tenis a Plážový tenis v prípade ak má tieto športy aktivované.
 
Absolvované turnaje bude STZ hráčom zapisovať aj s dosiahnutými bodmi do karty hráča v eTenise, z čoho sa bude vypočítavať následne predbežný rebríček. Z toho sa po odohraní sezóny vytvorí oficiálny rebríček, ktorý bude slúžiť pre nasadzovanie v nasledujúcej sezóne. 
Oficiálny (nasadzovací) rebríček plážového tenisu pre sezónu 2020