Detail zápasu

Detail výzvy


Dátum výzvy: 11. 07. 2019
Dátum stretnutia: 28. 06. 2019
Dátum zapísania: 11. 07. 2019
Šport: Tenis
Disciplína: 4-hra
Vyzývajúci hráč:
Jozef Kolář    1954
Spoluhráč vyzývajúceho:
Tomáš Makovický    1954
Súper:
Boris Bagar    1948
Spoluhráč súpera: Stanislav Kobylka    1949

Zápis výsledku

Denný rating (DR) = aktuálny rating hráčov ku konkrétnemu dňu s ktorým vstupuje do zápasu
Jozef Kolář empty line full line 4.650 Boris Bagar empty line full line 3.651
Tomáš Makovický Stanislav Kobylka


SET1
výsledok
7 : 6
SET2
výsledok
6 : 2
Výsledok
zápasu
2:0

Zápasový rating (ZR) = rating vypočítaný v zmysle klasifikácie na základe výsledku konkrétneho zápasu:
Jozef Kolář empty line full line 2.651 Boris Bagar empty line full line 5.650
Tomáš Makovický Stanislav Kobylka