Detail zápasu

Detail výzvy


Dátum výzvy: 28. 08. 2019
Dátum stretnutia: 24. 08. 2019
Dátum zapísania: 28. 08. 2019
Šport: Plážový tenis
Disciplína: 4-hra
Vyzývajúci hráč:
Adam Karlubík    1998
Spoluhráč vyzývajúceho:
Adam Kakula    1998
Súper:
Marek Lukačovič    1996
Spoluhráč súpera: Petr Lajkep    1984

Zápis výsledku

Denný rating (DR) = aktuálny rating hráčov ku konkrétnemu dňu s ktorým vstupuje do zápasu
Adam Karlubík empty line full line 5.707 Marek Lukačovič empty line full line 6.000
Adam Kakula Petr Lajkep


SET1
výsledok
6 : 4
SET2
výsledok
5 : 7
SET3
výsledok
6 : 7
Výsledok
zápasu
1:2

Zápasový rating (ZR) = rating vypočítaný v zmysle klasifikácie na základe výsledku konkrétneho zápasu:
Adam Karlubík empty line full line 7.000 Marek Lukačovič empty line full line 4.707
Adam Kakula Petr Lajkep