Detail zápasu

Detail výzvy


Dátum výzvy: 21. 08. 2022
Dátum stretnutia: 20. 08. 2022
Dátum zapísania: 21. 08. 2022
Šport: Tenis
Disciplína: 2-hra
Vyzývajúci hráč:
Ľuboš Čepka    1962
Súper:
Milan Milkov    1966

Zápis výsledku

Denný rating (DR) = aktuálny rating hráčov ku konkrétnemu dňu s ktorým vstupuje do zápasu
Ľuboš Čepka empty line full line 6.802 Milan Milkov empty line full line 5.367


SET1
výsledok
5 : 7
SET2
výsledok
4 : 6
Výsledok
zápasu
0:2

Zápasový rating (ZR) = rating vypočítaný v zmysle klasifikácie na základe výsledku konkrétneho zápasu:
Ľuboš Čepka empty line full line 6.802 Milan Milkov empty line full line 5.367