Detail zápasu

Detail výzvy


Dátum výzvy: 06. 09. 2023
Dátum stretnutia: 03. 09. 2023
Dátum zapísania: 06. 09. 2023
Šport: Plážový tenis
Disciplína: 4-hra
Vyzývajúci hráč:
Monika Kochanová    1989
Spoluhráč vyzývajúceho:
Denisa Antolíková    1991
Súper:
Alexandra Cigáneková    1990
Spoluhráč súpera: Rebeka Zalesakova    1993

Zápis výsledku

Denný rating (DR) = aktuálny rating hráčov ku konkrétnemu dňu s ktorým vstupuje do zápasu
Monika Kochanová empty line full line 6.196 Alexandra Cigáneková empty line full line 5.568
Denisa Antolíková Rebeka Zalesakova


SET1
výsledok
2 : 6
SET2
výsledok
7 : 5
SET3
výsledok
10 : 8
Výsledok
zápasu
2:1

Zápasový rating (ZR) = rating vypočítaný v zmysle klasifikácie na základe výsledku konkrétneho zápasu:
Monika Kochanová empty line full line 4.568 Alexandra Cigáneková empty line full line 7.196
Denisa Antolíková Rebeka Zalesakova