Detail zápasu

Detail výzvy


Dátum výzvy: 06. 12. 2016
Dátum stretnutia: 03. 12. 2016
Dátum zapísania: 06. 12. 2016
Šport: Tenis
Disciplína: 2-hra
Vyzývajúci hráč:
Ján Mixtaj    1957
Súper:
Ján Cerovský    1955

Zápis výsledku

Denný rating (DR) = aktuálny rating hráčov ku konkrétnemu dňu s ktorým vstupuje do zápasu
Ján Mixtaj empty line full line 7.998 Ján Cerovský empty line full line 3.226


SET1
výsledok
6 : 2
SET2
výsledok
6 : 2
Výsledok
zápasu
2:0

Zápasový rating (ZR) = rating vypočítaný v zmysle klasifikácie na základe výsledku konkrétneho zápasu:
Ján Mixtaj empty line full line 2.226 Ján Cerovský empty line full line 8.998